logo

GospodarkaNajważniejsze inwestycje wykonane w ostatnich latach w Gminie Giby:


 1. Przekazanie do użytku nowego budynku Urzędu Gminy w Gibach
 2. Budowa Pomnika - Krzyża /wraz z głazowiskiem/ poświęconego pomordowanym w Obławie 1945r.
 3. Zaopatrzenie wsi w wodę, wodociąg do 80 % mieszkańców gminy (120 km.)
 4. Telefonizacja całej gminy
 5. Przebudowa centrum miejscowości Giby
 6. Wybudowanie nowoczesnej stacji uzdatniania wody
 7. Modernizacja dróg gminnych /Giby, Kukle, Konstantynówka, Daniłowce, Pomorze,
  Zelwa/, dróg wojewódzkich - obecnie powiatowych /Posejnele - Kukle, Frącki - Tartaczysko - Sarnetki, Giby - Wiłkokuk, Daniłowce - Białowierśnie - Giby, Giby - Białorzeczka - Pogorzelec/.
 8. Modernizacja boiska piłkarskiego w Gibach
 9. Budowa kompleksu sportowego "ORLIK".

Inwestycje będące w trakcie realizacji:


 1. Przebudowa centrum wsi Pogorzelec wraz ze świetlicą Wiejską i remizą OSP
 2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gibach, wraz z termomodernizacją istniejącej Szkoły (budowa nowoczesnej kotłowni).
 3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 240 gospodarstwach z terenu gminy
 4. Rozbudowa świetlicy i remizy strażackiej w Sarnetkach.
 5. Modernizacja drogi przez wieś Pomorze
 6. Modernizacja drogi powiatowej Giby - Pogorzelec
 7. Budowa drogi gminnej Wiłkokuk - Zelwa

Inwestycie planowane do wykonania w najbliższych latach:


 1. Modernizacja dróg na terenie całej gminy
 2. Budowa hali Gimnastycznej w Gibach
 3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zelwie
 4. Budowa plaż wraz z pomostami i małą architekturą w Gibach, Kuklach i Zelwie
 5. Zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w całej gminie
 6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Karolinie
 7. Kapitalny remont Ośrodka Zdrowia w Gibach (kotłownia ekologiczna)
 8. Dalsza budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
 9. Wspieranie tworzenia gospodarstw ekologicznych
 10. Promocja walorów turystycznych gminy, modernizacja istniejących i tworzenie nowych szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych
 11. Wspieranie rozwoju agroturystyki
 12. Inne działania służące rozwojowi gminy

© 2011 Urząd Gminy Giby