Kontakt

Urząd Gminy Giby Giby 74A 16-506 Giby Sekretariat: tel. (87) 516 50 38; (87) 516 50 37 fax (87) 516 50 27 Wójt: tel. (87) 516 50 25 Strona internetowa: www.ug.giby.wrotapodlasia.plwww.giby.pl E-mail: Wójt: wojt@giby.pl Sekretarz: sekretarz@giby.pl Skarbnik: skarbnik@giby.pl Podatki: a.dzimitrowicz@giby.pl, Zamówienia publiczne: m.moroz@giby.pl Drogownictwo, melioracje: tomek@giby.pl Gospodarka gruntami: Informatyka i ochrona środowiska: informatyk@giby.pl Urząd Stanu Cywilnego: usc@giby.pl przemyslaw.krzywicki@ug.giby.wrotapodlasia.pl GOPS:gops@giby.pl Oświata: oswiata@giby.pl Gminny Ośrodek Kultury: gok@giby.pl, … Czytaj dalej Kontakt