logo

Przyroda


Gmina Giby położona jest na terenach niezwykle cennych terenach. Znajdują się tutaj idealne warunki do wypoczynku, rekreacji i spędzania czasu wolnego.
Wśród walorów przyrodniczych możemy wyróżnić:


1. Puszczę Augustowską, która jest jedynym tak wielkim kompleksem leśnym Suwalszczyzny, zachowanych po dawnych puszczach jaćwieckich. Łączna powierzchnia Puszczy wynosi około 160 tys. ha, z czego do Polski należy ok. 114 tys. ha, a reszta do Litwy i Białorusi. Jest to największy obszar leśny w naszym kraju


2. Wigierski Park Narodowy - część Gminy Giby (wsie: Wysoki Most, Studziany Las, Sarnetki) leżą w tzw. otulinie Wigierskiego Parku Narodowego - bez wątpienia jednej z najpiękniejszych zakątków Polski. Park zajmuje powierzchnię ok. 15 tys. ha z czego lasy zajmują ok. 63%, wody - Jezioro Wigry ok. 2,2 tys. ha) oraz 41 innych jezior, z których na szczególną uwagę zasługują niewielkie, śródleśne jeziorka zwane sucharami (19%). Pozostałe to tereny rolnicze i inne pozostałe grunty.


3. 29 jezior w większości otoczonych lasami (największe z nich to: Pomorze - 295,4 ha, Zelwa - 103,7 ha, i Gieret - 67,3 ha), oraz przecinająca teren gminy rzeka Czarna Hańcza. W granicach Polski jej długość wynosi 107,8 km, z czego blisko połowa leży na terenie gminy Giby. Drugą ważną rzeką jest główny dopływ Czrnej Hańczy - Marycha. Szlakami tych rzek organizuje się wiele spływów kajakowych.


4. Wspaniałe kompleksy leśne. Znajdują się tutaj niesamowite rezerwaty przyrody: Tobolinka (florystyczny, jezioro dystroficzne z pływającymi wyspami torfowców), Pomorze (leśny, najstarszy drzewostan Puszczy Augustowskiej oraz pozostałości dawnego grodziska), Kukle (florystyczno-krajobrazowy, zachowanie w stanie naturalnym starodrzewi świerkowo-sosnowych na wyniesieniach wydmowych, siedlisk bagiennych i zbiorowisk nieleśnych w dolinie rzeki Marychy oraz dystroficznych jezior z otaczającymi je borami bagiennymi), Łempis (wodno-leśny, zachowanie naturalnych ekosystemów leśnych, wodnych i torfowiskowych z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin i zwierząt, charakterystycznych dla Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. W lasach na terenie gminy mamy dziesiątki pomników przyrody, są to wspaniałe okazy pojedynczych i grupowych dębów szypółkowych, sosen, modrzewi, jesiona wyniosłego, jałowca, lipy drobnolistnej oraz głazy narzutowe. Las jest również rajem dla zbieraczy runa leśnego, to oaza ciszy i spokoju oraz doskonałe warunki aktywnego wypoczynku na łonie natury.


© 2011 Urząd Gminy Giby