logo

Struktura organizacyjna


W skład urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy:


 1. Sekretarz Urzędu Gminy.
 2. Skarbnik Urzędu Gminy.
 3. Stanowisko pracy d/s. Kadr i Obsługi Kancelaryjnej.
 4. Stanowisko pracy d/s. Obsługi Organów Gminy i Działalności Gospodarczej.
 5. Stanowisko pracy d/s. Księgowości Podatkowej.
 6. Stanowisko pracy d/s. Wymiaru Podatków
 7. Stanowisko pracy d/s. Księgowości.
 8. Stanowisko pracy d/s. Sportu, Kultury, Turystyki i Zdrowia
 9. Stanowisko pracy d/s. Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Giby
 10. Stanowisko pracy d/s. Rolnych i Melioracji

 11. Stanowisko pracy d/s. Obrony Cywilnej, Wojskowej i przeciwpożarowej
 12. Stanowisko pracy d/s. Drogownictwa, Budownictwa i BHP
 13. Stanowisko pracy d/s. Ochrony Środowiska, Zamówień Publicznych i Inwestycji
 14. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 15. Pracownik Socjalny
 16. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

© 2011 Urząd Gminy Giby