logo

Zabytki
Na terenie Gminy Giby znajduje się kilka zabytkowych obiektów:


  1. Molenna Staroobrzątkowców z 1912 r. - obecnie Kościół p.w. Św. Anny w Gibach, przeniesiona z Pogorzelca w 1982 r., (drewniana).

  2. Cerkiew Prawosławna z XIX wieku w Karolinie, obecnie Kościół Rzymskokatolicki.

  3. Izba Regionalna pana Dariusza Piekuta w Zelwie ze stałą wystawą etnograficzną "Dawna Wieś". Jest to rodzaj skansenu (zagroda wiejska), gdzie zgromadzone są setki dawnych urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi rolniczych, wyposażenia wnętrz itp. Izba jest tłumnie odwiedzana przez wycieczki, a pan Piekut wspaniale opowiada i demonstruje dawne życie mieszkańców wsi.

  4. Pozostałości cmentarzy Staroobrzędowców w Pogorzelcu, Wierśniach, Białogórach.

  5. We wsiach Giby, Posejnele, Daniłowce, Pogorzelec oraz Sarnetki zachowały się drewniane chałupy z przełomu XIX i XX wieku.

  6. Stanowisko archeologiczne w zakolu rzeki Marychy, na terenie rezerwatu Pomorze, jaćwieskie grodzisko z wczesnej epoki żelaza, użytkowane powtórnie we wczesnym średniowieczu, prawdopodobnie prze Krzyżaków.

© 2011 Urząd Gminy Giby