Gmina Giby

Internetowy Portal Samorządowy

Aktualności

Informacja o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Giby przeznaczonych do zbycia.

Linie Komunikacyjne gminnego przewozu pasażerskiego

Informacja o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu głosowania