O gminie

Gmina Giby położona jest w północno-wschodniej części województwa podlaskiego. Obejmuje swoim zasięgiem obszar o łącznej powierzchni prawie 324 km2, co stanowi około 36% obszaru powiatu sejneńskiego. Ogółem powierzchnię gminy stanowią lasy, użytki rolne, rzeki, jeziora oraz bagna. Jej południową część stanowią malownicze obszary Puszczy Augustowskiej. Część gminy leży w granicach Wigierskiego Parku Narodowego. Gminę zamieszkuje 3086 osób.

Gmina Giby graniczy od północy z Gminą Sejny, od wschodu z Republiką Białorusi, od południa z Gminą Płaska (powiat augustowski), od zachodu z Gminą Krasnopol i Nowinka (powiat suwalski).
Na strukturę administracyjną gminy składają się osada Giby oraz 27 sołectw.

Ze względu na charakter gminy, znaczną przewagę obszarów leśnych, dużą liczbę jezior, malownicze rzeki doskonałe na spływy kajakowe i praktycznie brak przemysłu, gmina Giby swoją przyszłość wiąże z turystyką i agroturystyką. Władze gminy stawiają na rozwój infrastruktury drogowej i usług turystycznych dla miłośników szlaków wodnych Czarnej Hańczy, Marychy, szlaków rowerowych: R 65 tzw. Pętli Suwalszczyzny, czy przebiegającej przez gminę międzynarodowej trasy rowerowej R 11. Również właściciele miejscowych pensjonatów, ośrodków, czy kwater agroturystycznych robią wiele by zapewnić turystom jak najwięcej atrakcji. W gminie już istnieją: stadnina koni arabskich, sauny i banie, wypożyczalnie sprzętu sportowego, a w Ośrodku Turystycznym „Kukle” powstała jedyna w swoim rodzaju gliniana wioska położona w bajkowym leśnym krajobrazie, tuż nad brzegiem równie bajkowego jeziora Pomorze.

Przy GOK w Gibach istnieje piłkarski klub sportowy „Gieret” Giby, z którego dwie drużyny biorą udział w rozgrywkach na szczeblu województwa podlaskiego. W Gibach i w Pogorzelcu istnieją Koła Gospodyń Wiejskich. Szczególnie prężnie działa Koło w Pogorzelcu, które jest świetną wizytówką naszej gminy.

Dane statystyczne:

Województwo – podlaskie
Powiat – sejneński
Wójt gminy – Robert Bagiński
Powierzchnia gminy – 323,57 km2

W tym:
użytki rolne – 18 %
użytki leśne – 76 %
Liczba sołectw – 27
Liczba ludności – 3086
Gęstość zaludnienia – 9,54 osób/km2