„ Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zelwie”

Gmina Giby realizuje zadanie

Tytuł projektu:

Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zelwie”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie : Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Priorytet inwestycyjny:Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców , zaktywizowanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania społeczności lokalnej

www.mapadotacji.gov.pl