Rolnictwo

Do 15 września 2023 r. 

można składać wnioski

 o wsparcie dla producentów świń

W ramach naboru wniosków o pomoc mogą się ubiegać producenci świń:

  • którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy,
  • który w dniu 15 marca 2023 r. prowadził gospodarstwo w którym były utrzymywane świnie, ​​​​
  • którzy zgłosili Agencji do dnia 31 sierpnia 2023 r. oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 15 sierpnia 2023 r.

Stawka wsparcia wynosi 100 zł do każdego urodzonego w wyznaczonym przedziale czasowym prosięcia, które zostało do 31 sierpnia 2023 r. oznakowane i zgłoszone do komputerowej bazy danych. W ramach tego programu pomocy jeden producent rolny będzie mógł otrzymać maksymalnie 500 tys. zł.

Więcej informacji pod adresem: www.arimr.gov.pl

Komunikaty


Ułatwienia dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa

Rolnicy, którzy posiadają małe gospodarstwa o powierzchni do 5 ha – i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok, mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania, wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r., za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus), skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

 Takie oświadczenie będzie można wycofać do 31sierpnia br.

Więcej informacji oraz broszura do pobrania pt. „Płatność dla małych gospodarstw” znajdują się na stronie MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosc-dla-malych-gospodarstw-zamiast-platnosci-bezposrednich–sprawdz-czy-to-sie-oplaca

oraz na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

Rolniku zapytaj swojego doradcę w powiatowym biurze o 

Płatność dla małych gospodarstw i skorzystaj

Poniżej zamieszczamy link do rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sejneńskiego

jednolity identyfikator aktu:  http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=2783