Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach ( Dziemianówka 7)