„Organizacja akcji informacyjnych dotyczących przeciwdziałania przestępczości i zakup wyposażenia do ich obsługi.”

Logotypy Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 2 sierpnia 2023r. Panie z KGW Marycha w Posejnelach, KGW „Leśne Zacisze” w Zelwie, KGW w Pogorzelcu i KGW „Trojaczki” w Gibach odebrały wyposażenie gastronomiczne (podgrzewacz gastronomiczny wodny wraz z wyposażeniem, warnik dwuściankowy z ociekaczem 18l oraz termos 13l) zakupione ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości do wykorzystania zgodnie z zakresem działalności kół.

W dniu 30 lipca 2023r. na plaży gminnej przy Kompleksie Sportowo- Rekreacyjnym „ORLIK” w miejscowości Giby odbyła się akcja informacyjna dotyczącą przeciwdziałania przyczynom przestępczości, połączona z Dniem Gminy Giby. Podczas uroczystości serwowane były ciepłe posiłki oraz słodkie przekąski przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pogorzelcu oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Gibach. Obecni mogli zapoznać się z działalnością Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT korzystając z przygotowanego stanowiska informacyjnego. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sejnach również zorganizowali własne stoisko edukacyjne. Wszystkim uczestnikom wydarzenia zapewniono dostęp do ulotek przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W spotkaniu udział wzięli także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach, którzy przeprowadzili szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego. Wydarzenie sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W dniu 8 lipca 2023r. przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zelwa odbyła się akcja informacyjna dotyczącą przeciwdziałania przyczynom przestępczości, połączona z otwarciem Placu Zabaw w Zelwie. Podczas uroczystości serwowane były ciepłe posiłki oraz słodkie przekąski przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Posejnelach oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Zelwie. Obecni mogli dowiedzieć się, jak postępować w przypadku bycia ofiarą przemocy albo jej świadkiem, pomocne okazały się w tym celu materiały edukacyjne i promocyjne przygotowane przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach oraz Komendę Powiatową Policji w Sejnach. W spotkaniu udział wzięli także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach, którzy przeprowadzili szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. Wydarzenie sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.