W ramach naboru wniosków o pomoc mogą się ubiegać producenci świń:

  • którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy,
  • który w dniu 15 marca 2023 r. prowadził gospodarstwo w którym były utrzymywane świnie, ​​​​
  • którzy zgłosili Agencji do dnia 31 sierpnia 2023 r. oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 15 sierpnia 2023 r.

Stawka wsparcia wynosi 100 zł do każdego urodzonego w wyznaczonym przedziale czasowym prosięcia, które zostało do 31 sierpnia 2023 r. oznakowane i zgłoszone do komputerowej bazy danych. W ramach tego programu pomocy jeden producent rolny będzie mógł otrzymać maksymalnie 500 tys. zł.

Więcej informacji pod adresem: www.arimr.gov.pl