Gmina Giby przystąpiła do projektu utworzenia „CHa – KA – Bi – szlaku aktywnej turystyki wodnej”. Chodzi o przedsięwzięcie budowy nowego produktu turystycznego, obejmującego szlak wodny w oparciu o Czarną Hańczę, Kanał Augustowski i Biebrzę. W ubiegłym roku Stowarzyszenie „LGD – Kanał Augustowski” zainicjował zawarcie porozumienia terytorialnego pod nazwą Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny jako turystycznego obszaru funkcjonalnego. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów z obszaru wymienionych cieków wodnych, władze parków narodowych, przedsiębiorcy oraz szefowie organizacji turystycznych jak również przedstawiciele mediów zajmujący się tematyką turystyczną. Zaproszenie otrzymała i przyjęła również Gmina Giby. W przypadku pozyskania środków na realizację przedsięwzięcia samorząd ma szanse na dofinansowanie budowy szlaków kajakowych i infrastruktury turystycznej.