Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

NABÓR nr I/EFRROW/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-iefrrow2022-na-operacje-z-zakresu-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html#gsc.tab=0

a także w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Przedsięwzięcie I.1.5 – Likwidujemy bariery z PROW na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

NABÓR nr II/EFRROW/2022

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iefrrow2022-na-operacje-z-zakresu-infrastruktura-spoleczna.html#gsc.tab=0

Przedsięwzięcie I.1.6 – Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy

Typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali

NABÓR nr I/EFRR/2022

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iefrr2022-na-operacje-z-zakresu-rewitalizacja-malej-skali.html#gsc.tab=0

Termin składania wniosków: od 25.01.2022 od godz. 8.00 – do 18.02.2022 do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.