10.000 zł na wymarzone szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach uzyskał dofinansowanie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej jako jeden z 73 urzędów pracy w Polsce na realizacje projektu pilotażowego „Wsparcie procesu edukacyjnego osób w wieku 18-30 r.ż.” i wraz z początkiem lutego br. rozpoczyna jego realizację.

Projekt opiewający na łączną wartość 819 930 zł realizowany jest w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy.

Celem projektu jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, kompetencji lub umiejętności niezbędnych do wejścia na rynek pracy osób uczących się w systemie dziennym, zaocznym bądź wieczorowym.

W ramach projektu realizowane będą dowolne szkolenia do 10.000 zł na jednego uczestnika oraz  konsultacje z doradcą zawodowym i analitykiem rynku pracy w formie tradycyjnej bądź on-line.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej urzędu https://sejny.praca.gov.pl/ i Facebooku. 

Kontakt w sprawie projektu:

87 516 39 86 – Karolina Skupska

87 516 39 74 – Urszula Fidrych

Termin realizacji projektu: 01 luty 2022 r. – 31 grudzień 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!