Moi Drodzy

Otrzymałem nagrodę w ramach tegorocznej edycji Orłów Tygodnika „Wprost”. Orły „Wprost” honorują regionalnych liderów, m.in. samorządowców, przedsiębiorców. Nagrodę specjalną, przyznaną przez Grzegorza Pudę, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, honorowego patrona konkursu odebrałem z rąk Adama Andruszkiewicza, Ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Roberta Jakubika, dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest mi bardzo miło i dziękuję wszystkim, którzy zauważają dobre zmiany w naszej Gminie, działania naszego samorządu, w tym moją pracę. Gratuluję też wszystkim wyróżnionym m.in Arturowi Kosickiemu, Marszałkowi Województwa Podlaskiego, oraz samorządowcom „zza miedzy”: Mirosławowi Karolczukowi, Burmistrzowi Augustowa, Czesławowi Renkiewiczowi, Prezydentowi Suwałk.

Nagroda cieszy i motywuje. Ja ją otrzymałem, ale zapewniam, że jest nasza, wspólna, tak jak drogi, chodniki, wodociągi, remiza, świetlice, czyli wszystko, co robimy.

Robert Bagiński

Wójt Gminy Giby

foto Kamil Sienicki