Dziękuję Mieszkańcom, którzy bezinteresownie, za własne pieniądze odśnieżają niektóre odcinki dróg. Wiem, że pomagają nam Panowie Zygmunt Matulewicz, przedsiębiorca z Gib, Leszek Miszkiel, sołtys Białorzeczki, Rafał Hościk, sołtys Karolina, Maciej Milewski i Robert Stabiński z miejscowości Posejnele oraz mój Ojciec – Stanisław Bagiński, sołtys Pomorza. Dziękuję też wszystkim zaangażowanym w odśnieżanie, o których nie wiem. Gmina dokłada starań, aby zadbać o przejezdność dróg, niemniej każda pomoc się liczy i jestem wdzięczny za solidarną postawę. Dziękuję również druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach, którzy na moją prośbę bezinteresownie odśnieżyli dach na ośrodku zdrowia. Dziękuję też OSP Pogorzelec na czele z prezesem Ryszardem Bońdzio za odśnieżenie dachu na świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu. Cieszę się, że mogę na Was liczyć.

Robert Bagiński, Wójt Gminy Giby