Od dziś (07.06) zostają wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Giby. Urząd wraca do bezpośredniej obsługi interesantów we wszystkich wydziałach z jednoczesnym zachowaniem rygorów sanitarnych i zasad obsługi. Osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa maseczką, dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych. W pomieszczeniu może przebywać jeden obsługiwany interesant, a osoby oczekujące na korytarzu powinny zachowywać bezpieczne odległości min. 1,5 metra.