Szanowni Mieszkańcy Gminy Giby.

Rozpoczęliśmy zbiórkę wniosków o zmniejszenie stref ochronnych od rzek i jezior, aby w Gminie Giby można było budować bliżej akwenów. To potrzeba, którą wielu Mieszkańców zgłaszało od dawna. Zmiana przepisu zależy od decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Sejmiku Województwa Podlaskiego. Całość wymaga zaangażowania samych zainteresowanych, dlatego proszę o solidne potraktowanie sprawy. Liczy się każdy głos. Każdy z wniosków RDOŚ będzie rozpatrywał indywidualnie. Ewentualna decyzja Sejmiku Województwa Podlaskiego nie będzie oznaczała zmniejszenia strefy na terenie całej Gminy, tylko każdej działki z osobna. Wnioski do wypełnienia dostępne są w zakładce „strefa”. Po wypełnieniu wnioski można przesłać na adres strefa@giby.pl lub dostarczyć do skrzynki podawczej Urzędu Gminy. Czas na złożenie wniosków mija z końcem marca.

Robert Bagiński, wójt gminy Giby