Budowa plaży publicznej w Gibach

Rok inwestycji: 2020

Całkowity koszt inwestycji- 152 800,00 zł

Wkład własny- 32 931,00 zł

środki unijne- 119 869,00 zł