„miniPAKT gminne pracownie komputerowe”

Gmina Giby otrzymała 200 tys. zł dofinansowania w ramach projektu grantowego „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.