„ Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne”

Gmina Giby zrealizowała  zadanie

 „ Remont poprzez adaptację świetlicy w Zelwie na cele społeczne”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przedmiotowe zamówienie publiczne będzie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie : „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”

Poddziałanie: „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „

Cel: Poprawa jakości i dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Giby poprzez adaptację świetlicy wiejskiej w Zelwie

Całkowity koszt inwestycji: 137 866,51  zł