Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Gibach

Rok inwestycji: 2020

Całkowity koszt inwestycji- 30 000,00 zł

Wkład własny- 30 000,00 zł