Wykup gruntów na potrzeby gminy

Rok inwestycji: 2020

Całkowity koszt inwestycji- 100 000,00 zł

wkład własny- 100 000,00 zł