„ Zagospodarowanie terenu-budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Gibach w ramach małej rewitalizacji”

Ochotnicza Straż Pożarna w Gibach realizuje zadanie

Tytuł projektu:

„ Zagospodarowanie terenu-budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Gibach w ramach małej rewitalizacji”

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie : Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Priorytet inwestycyjny:Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców , zaktywizowanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania społeczności lokalnej

www.mapadotacji.gov.pl

wartość projektu- 320 280,00 PLN

wkład Funduszy- 195 756,58 PLN

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.