Zakup samochodu do dowozu dzieci

Rok inwestycji: 2020

Całkowity koszt inwestycji- 129 816,00 zł

Wkład własny- 49 816,00 zł

Dodatkowe środki z PFRON dla Małopolski | Zakopane - oficjalny serwis  internetowy


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 80 000,00 zł