Utworzenie mieszkania chronionego w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Karolinie