Struktura organizacyjna Urzędu

 • Wójt
 • Zastępca Wójta
 • Sekretarz Urzędu Gminy.
 • Skarbnik Urzędu Gminy.
 • Referat Budżetu i Finansów, którym kieruje Skarbnik Gminy w skład którego wchodzą: 1/ stanowisko pracy d/s księgowości budżetowej 2/ stanowisko pracy ds księgowości podatkowej 3/ stanowisko pracy d/s wymiaru podatków i opłat 4/ stanowisko pracy d/s płac, rozliczeń i kontroli 5/ stanowisko pracy d/s gospodarki odpadami
 • Referat ogólny, którym kieruje Sekretarz Gminy, w skład wchodzą 1/stanowisko pracy d/s organizacyjno – kancelaryjnych 2/ stanowisko pracy d/s organizacyjno-kadrowych, obsługi rady i obrony cywilnej. 3/ stanowisko pracy d/s budownictwa i zagospodarowania przestrzennego. 4/ stanowisko pracy d/s mienia komunalnego 5/ stanowisko pracy d/s rolnictwa i ochrony środowiska 6/ stanowisko pracy d/s funduszy unijnych i inwestycji 7/ stanowisko pracy d/s ewidencji ludności 8/ stanowisko pracy d/s oświaty 9/ stanowisko pracy d/s obsługi informatycznej i zamówień publicznych-informatyk 10/ stanowisko pracy d/s drogownictwa i gospodarki komunalnej
 • Urząd Stanu cywilnego. a/ Kierownik USC b/ Zastępca Kierownika USC
 • Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej.
 • Radca Prawny
 • Inspektor Danych Osobowych
 • Administrator Systemów Informatycznych.
 • Stanowiska pomocnicze 1/Konserwatorzy 2/ Robotnicy Gospodarczy 3/ Kierowcy Autobusów Szkolnych 4/ Kierowcy-mechanicy 5/ Sekretarka 6/ Sprzątaczka