Aktualności

Informacja o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Giby przeznaczonych do zbycia.

Linie Komunikacyjne gminnego przewozu pasażerskiego

Informacja o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu głosowania

Zadania Realizowane w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Ogłoszenie w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ofiar Obławy Augustowskiej w Gibach