„ Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji”

Gmina Giby informuje, że zrealizowała zadanie

Tytuł projektu:

„ Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji”

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie : Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Priorytet inwestycyjny:Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców , zaktywizowanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania społeczności lokalnej

Wartość projektu – 147 364,41 zł ,  wkład Funduszy Europejskich -123 786,10 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Gmina Giby zrealizowała projekt  pod nazwą: „ Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji”, który obejmuje przebudowę budynku  zlokalizowanego w Głębokim Brodzie i nadała mu nową funkcję świetlicy środowiskowej. Projekt stanowi odpowiedź na problemy i potrzeby mieszkańców. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców , zaktywizowanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania społeczności lokalnej. Środki na realizację zadania Gmina Giby uzyskała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa: VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie : Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Priorytet inwestycyjny: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.