Będziemy kontunuować przebudowę drogi w Głębokim Brodzie. Przypomnę, że dwa lata temu wykonaliśmy kilometrowy odcinek w oparciu o Fundusz Dróg Samorządowych. Teraz nasza Gmina otrzymała ćwierć miliona dofinansowania z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Właśnie odebrałem symboliczny czek na dofinansowanie i liczę, że w ciągu dwóch miesięcy rozpoczniemy budowę.

Dziękuję Radnym Sejmiku Wojewódzkiego i całemu Zarząfowi na czele z Panem Arturem Kosickim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego. W oparciu o własne środki Gmina nie mogłaby pozwolić sobie na szeroki front prac.

Robert Bagiński
Wójt Gminy Giby