Remizy strażackiej z prawdziwego zdarzenia doczeka się gmina Giby. Dodatkowo samorząd kupi nowy wóz strażacki. Pieniądze na sfinansowanie budowy i zakup wozu, prawie dwa miliony złotych, gmina pozyskała z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2014-2020. Wkład własny to 15%, czyli około 300 tysięcy złotych. O wsparciu gminnego projektu przesądził między innymi plan utworzenia w remizie izolatorium, które służyłoby pomocą osobom zakażonym. W tej kwestii gmina wpisała się w potrzeby i sytuację, czym zyskała przychylną ocenę. Zgodnie z planem, miejscowi druhowie, którzy dotychczas trzymali pojazd i sprzęt w zwykłym garażu, w ciągu 24 miesięcy przeniosą się do nowej siedziby.