Samorząd Gminy Giby pozyskał prawie 300 tysięcy złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze pokryją wkład własny, jaki Gmina miała zapewnić na budowę nowej remizy w Gibach i zakup nowego wozu strażackiego. Wcześniej, na wspomnianą inwestycję Gmina pozyskała prawie dwa miliony złotych dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2014-2020. Dzięki temu inwestycja nie obciąży gminnego budżetu. Zgodnie z projektem remiza będzie gotowa w ciągu 24 miesięcy.

foto: pixabay