Ogłoszenie o naborze wniosków

 W dniach 1-30 listopada br. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków będzie przyjmował wnioski o udzielenie dotacji celowej na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

https://tiny.pl/clxg6