Kolejne 10 nowych laptopów za ponad 33,5 tysiąca złotych trafiło do Szkoły Podstawowej w Gibach. Gmina zakupiła komputery dzięki grantowi z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, który służy podniesieniu kompetencji cyfrowych. W sumie samorząd pozyskał z programu 84 tysiące złotych. W ramach dofinansowania, oprócz zakupu sprzętu, przeprowadzono szkolenia i kursy komputerowe dla mieszkańców.