Umowę na realizację sieci dróg w Kuklach podpisały dziś z wykonawcą władze Gminy Giby na czele z Robertem Bagińskim, Wójtem Gminy. Inwestycja pochłonie 701 2000 złotych, z czego 5 700 000 złotych to dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu. To największa gminna inwestycja, co najmniej od 30 lat. Sieć dróg wraz ze ścieżką rowerową wykona Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Suwałkach reprezentowane przez Arnolda Saładonisa, Prezesa Zarządu. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył też Jacek Chańko, reprezentujący Bank Gospodarstwa Krajowego. Całość ma być gotowa do 25 czerwca 2023 roku.

Podczas podpisania umowy Robert Bagiński, Wójt Gminy życzył wykonawcy powodzenia w realizacji inwestycji. Jak podkreślił, inwestycji nie byłoby gdyby nie wsparcie z Polskiego Ładu. Podkreślił rolę Pana Ministra Adama Andruszkiewicza, w pozyskaniu środków. Dziękował radnym i sołtysom za współpracę. Podkreślił też rolę Małgorzaty Andrejczyk, radnej i sołtys Kukli, która w raz z małżonkiem czynnie zaangażowała się w starania o inwestycję.