Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w Szkole Podstawowej w Gibach dokonano remontu korytarzy, a w klasach zamontowano nowe drzwi. Na renowację szkoły przeznaczono 40 000 zł.