Aktualności

Informacja dotycząca sposobów dokonania spisu powszechnego

Monitoring budynku i biura Urzędu Gminy Giby

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy pracowników Urzędu Statystycznego w dopełnieniu obowiązku spisowego w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Dofinansowanie na inwestycje drogowe w Gibach

Skorzystaj z darmowego Kreatora Zdjęć do Dowodu Osobistego do 2 sierpnia 2021 roku

Zapraszamy na „Dzień Gminy Giby” który odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2021 roku

List Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do Uczestników 76. rocznicy Obławy Augustowskiej