W ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” Gmina Giby zrealizowała projekt pod nazwą „Zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Giby”. Samochód służyć będzie do dowozu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach oraz Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Brodzie Nowym. Koszt pojazdu wyniósł 130 000 zł, auto zostało dofinansowane ze środków PFRON w wysokości 80 000 zł, środki własne gminy wyniosły 50 000 zł. Inwestycja ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przy transportowaniu osób z niepełnosprawnością. Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Sejnach, PCPR w Sejnach, a w szczególności Oddziałowi Podlaskiemu PFRON.