Interreg Lietuva-Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W dniu 30 czerwca 2021 roku odbyła się konferencja otwierająca projekt LT-PL-5R- 382 „Wzmacnianie potencjału drużyn pożarniczych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi.”
 W związku z panującą pandemią COVID-19 zostaliśmy zmuszeni do przeprowadzenia konferencji
w trybie online. W konferencji udział brały osoby ze straży pożarnej rejonu kowieńskiego w ilości 20 osób oraz 30 uczestników z terenu gminy Giby. Konferencja miała na celu:

 • przedstawienie ram projektu, zaangażowanych Partnerów, celów i działań,
 • przedstawienie współpracy polsko-litewskiej i wzajemna pomoc w przypadku katastrof
  i innych poważnych wypadków,
 • przedstawienie operacji wzajemnej pomocy (wysyłanie, przyjmowanie i współdziałanie jednostek ratownictwa pożarowego) na granicy polsko-litewskiej,
 • przedstawienie zasad postępowania w przypadku zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i zakaźnymi,
 • omówienie potencjalnych zagrożeń i potrzeb w celu usprawnienia świadczenia usług pożarniczych i ratowniczych na obszarze transgranicznym w czasie pandemii,

Cel ogólny : podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarze transgranicznym Litwy i Polski poprzez wzmocnienie zdolności straży pożarnej w walce z wyzwaniami spowodowanymi pandemią COVID-19 lub innymi chorobami zakaźnymi.

 • Cele szczegółowe:
  wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy operatorami akcji pożarniczych
  i ratowniczych w rejonie Gib i Kowna w celu lepszego przygotowania do sprostania wyzwaniom spowodowanym kolejnym wybuchem epidemii COVID-19 lub innej podobnej pandemii;
 • zapewnienie wykwalifikowanego, skutecznego i terminowego wykonywania działań pożarniczych i ratowniczych w obszarze transgranicznym, jak również wsparcie innych instytucji, takich jak pogotowie ratunkowe, policja, administracja miejska podczas drugiej fali COVID-19 lub innej pandemii poprzez zakup niezbędnego sprzętu, narzędzi, specjalistycznych samochodów pożarniczych, itp;
 • budowa remizy strażackiej w miejscowości Giby, która nie tylko służyłaby strażakom ochotnikom i znacznie poprawiła ich obecne warunki pracy oraz zapewniła bezpieczeństwo, ale również mogłaby służyć na potrzeby społeczności lokalnej jako pierwsze i jedyne miejsce czasowego pobytu dla pacjentów zakażonych/potencjalnie zakażonych w powiecie sejneńskim;
 • wzmocnienie zdolności operacyjnych, wiedzy i umiejętności służb pożarniczych i ratowniczych oraz ochotniczych straży pożarnych w Polsce i na Litwie w walce ze wspólnymi zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi poprzez organizację wspólnych szkoleń i symulacji w celu lepszego przygotowania się do sprostania wyzwaniom spowodowanym przez kolejną falę COVID-19 lub inny podobny wybuch choroby zakaźnej;
 • skrócenie czasu reakcji w sytuacjach kryzysowych,
 • zminimalizowanie ryzyka i skutków zagrożeń, na które narażeni są strażacy podczas działań pożarniczych i ratowniczych poprzez wyposażenie ich w niezbędną odzież ochronną, sprzęt potrzebny do zapewnienia im bezpieczeństwa;
 • zmniejszenie liczby osób dotkniętych sytuacjami kryzysowymi w obszarze transgranicznym, takimi jak pożary, rozprzestrzenianie się COVID-19 lub innych chorób zakaźnych, katastrofy chemiczne i techniczne poprzez poprawę bazy materiałowej i infrastruktury straży pożarnej.

Efekty projektu:

 • 2 instytucje zaangażowane we współpracę transgraniczną
 • 6 wydarzeń o charakterze szkoleniowym
 • 310 uczestników wydarzeń szkoleniowych, demonstracji i symulacji
 • Wybudowana remiza strażacka w Gibach
 • Zakup ubrań ochronnych dla strażaków

Zakup sprzętu (3 wozy strażackie, namioty ratownicze i de kontaminacyjne, aparaty oddechowe, nożyce ratownicze, opryskiwacze, wyposażenie nowo wybudowanej remizy strażackiej w Gibach).

W związku z realizacją projektu LT- PL- 5R- 382 w dniu 28 grudnia 2020 roku  został ogłoszony przetarg na budowę remizy strażackiej w miejscowości Giby (Nr. ogłoszenia :772588-N-2020 z dnia 28.12.2021r.). W ramach przeprowadzonego zamówienia został wyłoniony wykonawca firma DP Complex-bud Dyczewski Przemysław, ul. Klonowa 40/80, 16-400 Suwałki. Dnia 9 lutego 2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Z dniem podpisania umowy plac budowy został przekazany wykonawcy robót budowlanych.  Termin zakończenia inwestycji to 31 marzec 2022 rok.

W dniach 29 i 30 kwiecień 2021 roku odbyło się szkolenie zorganizowane przez Kaunas District, w zakresie obsługi aparatów oddechowych podczas zdarzeń operacyjnych. Z terenu naszej gminy uczestniczyło dziesięciu strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz 40  strażaków ze Straży Pożarnej z Kaunas. 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.