JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gibach

Kierownik GOPS w Gibach: Joanna Żegarska

Dane kontaktowe:

Giby 74A, 16-506 Giby, tel. 87 516 57 35, e-mail: gops(a)giby.pl

BIP: http://bip.gops.ug.giby.wrotapodlasia.pl/

WWW: http://gops.ug.giby.wrotapodlasia.pl/

Szkoła Podstawowa w Gibach

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gibach: Ewa Gobczyńska

Dane kontaktowe:

Giby 75, 16-506 Giby, tel./fax 87 516 50 56, e-mail: gimnazjumgiby(a)gazeta.pl

BIP: http://bip.zs.ug.giby.wrotapodlasia.pl/

WWW: http://www.zs.ug.giby.wrotapodlasia.pl/

INSTYTUCJE KULTURY


Gminny Ośrodek Kultury w Gibach

Dyrektor GOK w Gibach: Robert Janczewski

Dane kontaktowe:

Giby 74A, 16-506 Giby, tel. 87 516 57 73, e-mail: gok(a)giby.pl

BIP: http://bip.gok.ug.giby.wrotapodlasia.pl/

WWW: http://gok.ug.giby.wrotapodlasia.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach

Kierownik GBP w Gibach: Danuta Bożena Marcinkiewicz

Dane kontaktowe:

Giby 74A, 16-506 Giby, tel. 87 300 01 63, e-mail: biblioteka(a)giby.pl

BIP: http://bip.gbp.ug.giby.wrotapodlasia.pl/

WWW: http://gbp.ug.giby.wrotapodlasia.pl/