Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Giby z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego