Odbudowa budynku gospodarczego przy strażnicy OSP w Głębokim Brodzie

Rok inwestycji: 2020

Całkowity koszt inwestycji- 35 000,00 zł

Wkład własny- 35 000,00 zł