Przebudowa drogi gminnej nr 102306B Wiłkokuk – Zelwa w miejscowości Zelwa

Rok inwestycji: 2021- 2022

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Urząd Gminy Łabunie

Całkowity koszt inwestycji wyniósł- 964 092,79 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- 336 278,46 zł

Wkład własny – 627 814,33 zł