„ Przebudowa drogi gminnej Nr 102323B w miejscowości Głęboki Bród”