„ Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Karolin”

Wartość projektu – 159 151,43 zł

Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych Gminy Giby.