Przebudowa strażnicy OSP w Sarnetkach

Rok inwestycji: 2020

Całkowity koszt inwestycji- 15 000,00 zł

Wkład własny- 15 000,00 zł