Rada Gminy (kadencja 2018 – 2023)

Przewodniczący Rady Gminy Giby

Czarniewski Cezary Jan

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jadeszko Piotr

Członkowie Rady Gminy Giby

Andrejczyk Małgorzata Danuta

Bogdanowicz Jerzy

Bondzio Ryszard

Fiedorowicz Sebastian

Hościk Iwona Urszula

Jadeszko Mieczysław Jan

Ludorf Anna

Matulewicz Kamil

Milewski Mieczysław

Miszkiel Piotr

Miszkiel Zenon

Motuk Tomasz

Sokołowski Mirosław

Komisje Rady Gminy Giby

(kadencja 2018-2023)

Komisja Rewizyjna

1. Andrejczyk Małgorzata Danuta – Przewodniczący Komisji

2. Jadeszko Mieczysław – członek komisji

3. Matulewicz Kamil – członek komisji

4. Motuk Tomasz – członek komisji

5. Ludorf Anna – członek komisji 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Miszkiel Piotr – członek komisji

2. Hościk Iwona Urszula – członek komisji

3. Bogdanowicz Jerzy – członek komisji

4. Milewski Mieczysław – członek komisji

5. Jadeszko Mieczysław Jan – członek komisji

Komisja Budżetu i Finansów

1. Bondzio Ryszard – członek komisji

2. Fiedorowicz Sebastian – członek komisji

3. Jadeszko Piotr – członek komisji

Komisja Zdrowia, Oświaty, Rolnictwa i Spraw Społecznych

1. Miszkiel Zenon – członek komisji

2. Ludorf Anna – członek komisji

3. Andrejczyk Małgorzata Danuta – członek komisji

4. Czarniewski Cezary Jan – członek komisji