„Zakup nowego autobusu szkolnego do dowozu uczniów z terenu gminy Giby”

Sejmik Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Giby 600 tysięcy złotych dotacji na zakup autobusu szkolnego. Pieniądze na autobus pochodzą z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.